Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №20 - 24/02/2021

Отговори на въпроси по процедурата от №21 до №51 - 01/03/2021

Отговори на въпроси по процедурата от №52 до №75 - 04/03/2021

Отговори на въпроси по процедурата от №76 до №99 - 08/03/2021

Отговори на въпроси по процедурата от №100 до №111 - 10/03/2021