Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №100 - 14/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №101 до №191 - 15/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №192 до №299 - 18/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №300 до №411 - 19/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №412 до №480 - 20/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №481 до №550 - 22/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №551 до №625 - 26/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №626 до №691 - 27/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №692 до №741 - 28/05/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №742 до №789 - 01/06/2020

Отговори на въпроси по процедурата от №790 до №846 - 04/06/2020