Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ЕЛТРЕЙД" ООД, документация за процедура за „Избор с публична покана“ с предмет: "Закупуване на ДМА и ДНА с цел подобряване на производствения капацитет на "Елтрейд" ООД."

Документация за провеждане на процедура за „Избор с публична покана“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1016-C01  на бенефициент "ЕЛТРЕЙД" ООД, с предмет: "Закупуване на:

1. Автоматична машина за производство на хартиени ролки за касови апарати,

2. Цифров осцилоскоп и спектрален анализатор (тестови приемник) за изследване на смущения;

3. Компютърна система за управление на производствените процеси, съхранение и криптиране на данни от фискалната памет на устройствата, с цел подобряване на производствения капацитет на "Елтрейд" ООД."

 

Срок за подаване на оферти: до 18:00 часа на 08.07.2016 г.