Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

CRAFTS CODE

ПРОЕКТ „КРЕАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОТО РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 

(CRAFTS CODE)


Трета среща на заинтересованите страни по проект Crafts Code

На 21 юли 2020 г. се проведе третата среща на заинтересованите страни по проект Crafts Code. Срещата, която бе осъществена онлайн, бе организирана от РСО „Централна Стара планина” и ръководена от г-жа Мариела Петрова – изпълнителен директор на Сдружението. Целта на срещата бе да се представи пред членовете на групата наученото от Първия междурегионален тематичен семинар по проекта, изискванията за Добра практика по темата „Как да получим достъп до нови пазари и клиенти“ и първоначални предложения за добри практики по темата.  

Резултатите от Първия междурегионален тематичен семинар по проекта, проведен онлайн през м. май т.г., бяха представени от г-жа Петрова. В своята презентация тя представи вдъхновяващи примери за успешно сдружаване на различни занаяти, за синергия между културно наследство, занаяти и туризъм, за менторство „отвътре-навън“ и за женско предприемачество. В презентацията ще откриете истории за розово таванско ателие, където едно хоби се превръща в напълно развит бизнес с разпознаваема марка в национален мащаб в Унгария, за занаяти и изискана гурме-кухня от Испания, за рибарска постройка с магазин за занаятчийски изделия, хляб и консервирано агнешко месо, която се превръща в притегателен пункт за туристите във Финландия, и за онлайн платформа, която свързва потребители от целия свят с ирландски занаятчии и техните ателиета.

 


Резултати от Първи междурегионален тематичен семинар по

проект CRAFTS CODE

На 12 и 13 май т.г. се проведе Първият междурегионален тематичен семинар по проект CRAFTS CODE. Форумът се проведе он-лайн и в него взеха участие 77 участника.

През двата дни на семинара с презентации на тема „Как да подобрим иновациите в бизнес моделите и процесите“ се включиха лектори от България, Ирландия, Испания, Италия, Финландия и Унгария. Добрата практика от България бе презентирана от РСО „Централна Стара планина“ и представи независимия занаятчийски бизнес на Валентин Димитров – майстор грънчар от гр. Елена, който е организирал напълно независим бизнес-цикъл.

Презентациите от семинара можете да намерите на адрес: https://www.interregeurope.eu/craftscode/library/. При интерес, можете да проследите презентациите и дискусиите в YouTube канала на проекта, които се проведоха на 12 май ТУК , и на 13 май ТУК.

 


1-ви Междурегионален тематичен семинар по проект „Креативни действия за насочване на конкурентното развитие на МСП” (CRAFTS CODE) ще се проведе на 12 и 13 май 2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

каним Ви да се включите в Първия междурегионален семинар по проект CRAFTS CODE на тема „Как да подобрим иновациите, прилагани в бизнес моделите и процесите“. Темата ще обсъждаме заедно с партньорите ни от Италия, Ирландия, Испания, Финландия, Унгария и Белгия. РСО „Централна Стара планина”, партньор по проекта, ще представи добра практика от България - независим занаятчийски бизнес от гр. Елена.

Семинарът ще се проведе на 12 и 13 май от 10:00 до 12:00 CET (11-13 часа българско  време).

Дневният ред на семинара можете да намерите тук.

Регистрирайте се безплатно на https://www.eventbrite.com/e/crafts-code-interregional-thematic-seminar-tickets-104517107482?fbclid=IwAR10HRgd_xQaxJxumOKjIfOefp6IZUxL1MCNlQE171RJz86xwQqG7HIixms.

Регистрираните участници ще получат по имейл линк към ZOOМ, с който могат да се присъединят към онлайн събитието.

Работният език е английски и събитието ще бъде записано. 


НАЧАЛНАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „CRAFTS CODE” СЕ ПРОВЕДЕ В ТРОЯН

ПРОЕКТ „CRAFTS CODE” В ТЪРСЕНЕ НА ДОБРА ПРАКТИКА


Представяне на проект CRAFTS CODE

Проектът е одобрен за финансиране от Програмата за междурегионално сътрудничество  „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ (четвърта покана).

Секторът на европейските занаяти е съчетание от традиция, наследство, култура, умения и дизайн. Занаятите обхващат широка гама от дисциплини като огледало на многообразието на европейската културна идентичност. В икономическо отношение занаятчийската индустрия се характеризира с малки предприемачески бизнеси, които осигуряват жизнеспособно, устойчиво бизнес-развитие и източник на заетост.

CRAFTS CODE има за цел да повиши конкурентоспособността на занаятчийските МСП чрез разработване на рамка за стимулиране на обучението и изграждане на капацитет за подобряване на прилагането на политиките и програмите за регионално развитие.

Идеята на проекта се основава на усилията, положени от партньорите за
прилагане на политики и проекти, подпомагащи конкурентоспособността и усъвършенстване на потенциала на МСП, принадлежащи към занаятчийския сектор, с цел да бъдат иновативни и намалява риска от изчезване на много традиционни занаяти и производства.

Проект CRAFTS CODE насърчава обмяната на добри практики и търси полезни решения на четири ключови въпроса:

  1. Как да подобрим иновациите, прилагани към бизнес модела и процеса?
  2. Как да получим достъп до нови пазари и клиенти?
  3. Как да обновим занаятчийския сектор чрез въздействие с иновативни подходи и инструменти?
  4. Как да подкрепим занаятчийския сектор чрез достъп до финансиране?

Проектът се изпълнява от 1 август 2019 до 31 юли 2023 г.

Партньори по проекта са общини, университети, неправителствени организации и управляващи органи на регионални и национални оперативни програми от Италия, България, Унгария, Белгия, Ирландия, Финландия и Испания. В България CRAFTS CODE се реализира от РСО „Централна Стара планина” и Министерство на икономиката чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

MUNICIPALITY OF FLORENCE (IT) – водещ партньор

DESIGN AND CRAFTS COUNCIL OF IRELAND (IE)

VAASA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FI)

ARTESIS PLANTIJN UNIVERSITY COLLEGE ANTWERP (BE) – консултиращ партньор

EOI FOUNDATION (ES)

BUDAPEST FOUNDATION FOR ENTERPRISE PROMOTION (HU)

РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА”

REGIONAL COUNCIL OF OSTROBOTHNIA (FI)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Общият бюджет на проекта е в размер на 1 558 177 евро. Бюджетът на МИ, ГД ЕФК по проекта за целия период на неговото изпълнение е в размер на 19 250 евро.

Официална Интернет-страница на проекта: https://www.interregeurope.eu/craftscode/

БРОШУРА ПО ПРОЕКТА

БАНЕР НА ПРОЕКТА