Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №6

Отговори на въпроси по процедурата от №7 до №12

Отговори на въпроси по процедурата от №13 до №20

Отговор на въпрос по процедурата №21

Отговори на въпроси по процедурата от №22 до №28

Отговори на въпроси по процедурата от №29 до №39

Отговори на въпроси по процедурата от №40 до № 47

Отговори на въпроси по процедурата от №48 до №49

Отговори на въпроси по процедурата от №50 до №55

Отговори на въпроси по процедурата от №56 до №59

Отговори на въпроси по процедурата от №60 до №65

Отговори на въпроси по процедурата от №66 до №70

Отговори на въпроси по процедурата от №71 до №76

Отговор на въпрос по процедурата №77

Отговори на въпроси по процедурата от №78 до №83

Отговори на въпроси по процедурата от №84 до №88

Отговори на въпроси по процедурата от №89 до №95

Разяснение във връзка с постъпили въпроси относно зададено изискване в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.002 "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Отговори на въпроси по процедурата от №96 до №102

Отговори на въпроси по процедурата от №103 до №105

Отговори на въпроси по процедурата от №106 до №110

Отговори на въпроси по процедурата от №111 до №113

Отговори на въпроси по процедурата от №114 до №126

Отговори на въпроси по процедурата от №127 до №128

Отговори на въпроси по процедурата №129- №134 

Отговори на въпроси по процедурата №135-№140