Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Първо официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020

На 11 юни 2015 г., в гр. София, Гранитна зала на Министерски съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК).