Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Архивирани процедури по ПМС 118

"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и софтуер за “Цифрова Кабелна Телевизия” ООД с две обособени позиции“

01-07-2016
"Цифрова Кабелна Телевизия" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и софтуер за “Цифрова Кабелна Телевизия” ООД с две обособени позиции“

„Феерия - 98“ ЕООД, процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти по 7 обособени позиции"

30-06-2016
„Феерия - 98“ ЕООД, процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на цветна козметика и тоалетни продукти по 7 обособени позиции"

ДИТЕКС-СМ ООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „“Закупуване на: един брой машина за преработка на текстилни отпадъци, два броя машина за отваряне на бали с влакна, един брой машина за предварително отваряне на влакн

30-06-2016
ДИТЕКС-СМ ООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „“Закупуване на: един брой машина за преработка на текстилни отпадъци, два броя машина за отваряне на бали с влакна, един брой машина за предварително отваряне на влакн

"Дезинтегратор"АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с четири обособени позиции“

30-06-2016
"Дезинтегратор"АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с четири обособени позиции“

ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини за ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД” с четири обособени позиции“

28-06-2016
ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини за ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД” с четири обособени позиции“

„Лукерия" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

27-06-2016
„Лукерия" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

"Тракия кабел" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по 4 обособени позиции"

27-06-2016
"Тракия кабел" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по 4 обособени позиции"

"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка на Специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина"

27-06-2016
"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка на Специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина"

„ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Файбър Лазер – 1 бр.“

27-06-2016
„ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ“ АД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Файбър Лазер – 1 бр.“

"Виктори-2000" ЕООД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции“

27-06-2016
"Виктори-2000" ЕООД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции“

„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с две обособени позиции"

27-06-2016
„ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА с две обособени позиции"

"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: „Доставка на специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина”

27-06-2016
"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: „Доставка на специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина”

„БУЛМАРК“ ЕООД, документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции"

27-06-2016
„БУЛМАРК“ ЕООД, документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции"

„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет:„Доставка на машини и оборудване по обособени позиции“

27-06-2016
„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет:„Доставка на машини и оборудване по обособени позиции“

"Валинор" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по 5 обособени позиции"

27-06-2016
"Валинор" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по 5 обособени позиции"

"Химакс Фарма" ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване - Сашет машина – 1 брой“.

27-06-2016
"Химакс Фарма" ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване - Сашет машина – 1 брой“.

„ФАТУМ" ООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монаж и въвеждане в експлоатация на петцветна листова офсетова печатна машина - 1 брой."

27-06-2016
„ФАТУМ" ООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монаж и въвеждане в експлоатация на петцветна листова офсетова печатна машина - 1 брой."

"ГИП" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка и пускане в експлоатация на оборудване с две обособени позиции

27-06-2016
"ГИП" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка и пускане в експлоатация на оборудване с две обособени позиции

„Иво Петров-Архитекти“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет “Доставка и инсталиране на софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр”

27-06-2016
„Иво Петров-Архитекти“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет “Доставка и инсталиране на софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр”

„МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на високопроизводителни прецизни металообработващи машини с ЦПУ“, с обособени позиции“

27-06-2016
„МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на високопроизводителни прецизни металообработващи машини с ЦПУ“, с обособени позиции“

"Пасат Антени" ООД , документация по процедура за „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции

27-06-2016
"Пасат Антени" ООД , документация по процедура за „Избор с публична покана“ с предмет„Доставка на ДМА по договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1091-C01 със 6 обособени позиции

"Слънчо" АД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на технологично оборудване в "Слънчо" АД" по 6 обособени позиции

27-06-2016
"Слънчо" АД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет „Доставка на технологично оборудване в "Слънчо" АД" по 6 обособени позиции

"Иво Петров - Архитекти" ООД, Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ с предмет: "Доставка и инсталиране на хардуер: Интегрирана сървърна система - 1 бр. и Работни станции - 8 бр."

27-06-2016
"Иво Петров - Архитекти" ООД, Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ с предмет: "Доставка и инсталиране на хардуер: Интегрирана сървърна система - 1 бр. и Работни станции - 8 бр."

„ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 бр. "Транскодер на телевизионни канали"

27-06-2016
„ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 бр. "Транскодер на телевизионни канали"

„Подем Габрово” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД”

27-06-2016
„Подем Габрово” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прецизно производствено оборудване с ЦПУ за механична обработка за нуждите на "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД”

”Лемна Екоинвест-България" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на, с предмет: „Доставка на газов хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка“

27-06-2016
”Лемна Екоинвест-България" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на, с предмет: „Доставка на газов хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, с апаратура и техника за екстракция и пробоподготовка“

ТЕЛЕПОИНТ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по 7 обособени позиции"

27-06-2016
ТЕЛЕПОИНТ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по 7 обособени позиции"

"ЕЛТРЕЙД" ООД, документация за процедура за „Избор с публична покана“ с предмет: "Закупуване на ДМА и ДНА с цел подобряване на производствения капацитет на "Елтрейд" ООД."

27-06-2016
"ЕЛТРЕЙД" ООД, документация за процедура за „Избор с публична покана“ с предмет: "Закупуване на ДМА и ДНА с цел подобряване на производствения капацитет на "Елтрейд" ООД."

"Колев и Колев" ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и инсталация на Система за производство на ортопедични стелки и Система за производство на ортопедични табани"

24-06-2016
"Колев и Колев" ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и инсталация на Система за производство на ортопедични стелки и Система за производство на ортопедични табани"

„Файър“ ООД, документация за избор на изпълнител съгласно ПМС № 118/2014 г. с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване - Двуколонен фрезов център“

24-06-2016
„Файър“ ООД, документация за избор на изпълнител съгласно ПМС № 118/2014 г. с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване - Двуколонен фрезов център“

„ДУСИТЕКС" ЕООД, тръжна документация с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по 6 обособени позиции"

24-06-2016
„ДУСИТЕКС" ЕООД, тръжна документация с предмет: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по 6 обособени позиции"

„Р Консултинг“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по обособени позиции“

24-06-2016
„Р Консултинг“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по обособени позиции“

"ЕЙ ЕС ЕС“ ООД, тръжна документация за процедура «избор с публична покана» с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“

24-06-2016
"ЕЙ ЕС ЕС“ ООД, тръжна документация за процедура «избор с публична покана» с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА“

Детекс ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване Машина за шприцоване – 1 бр.”

24-06-2016
Детекс ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване Машина за шприцоване – 1 бр.”

„Р Консултинг“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по обособени позиции“

23-06-2016
„Р Консултинг“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по обособени позиции“

„ЮМТ“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за увеличено производство и експорт на монолитни твърдосплавни режещи инструменти от най-висок клас, по 4 обособени позиции

23-06-2016
„ЮМТ“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за увеличено производство и експорт на монолитни твърдосплавни режещи инструменти от най-висок клас, по 4 обособени позиции

„ЛАНД-МЕТАЛ“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: “Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини и оборудване“ –в 2 обособени позиции

23-06-2016
„ЛАНД-МЕТАЛ“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: “Доставка на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини и оборудване“ –в 2 обособени позиции

"Екстенза Уеб Дивелпмънт" ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи“

23-06-2016
"Екстенза Уеб Дивелпмънт" ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи“

„СКЕЙЛ ФОКУС” АД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер"

23-06-2016
„СКЕЙЛ ФОКУС” АД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер"

"Александра и Мадлен" ООД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична покана, с предмет „Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции"

23-06-2016
"Александра и Мадлен" ООД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична покана, с предмет „Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции"

„СИЛВЪР ФЪРСТ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Специализирана система за разпространение на дигитализирана аудио-визуална продукция“.

23-06-2016
„СИЛВЪР ФЪРСТ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Специализирана система за разпространение на дигитализирана аудио-визуална продукция“.

„Стеалит Трейд” ООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна модулна инсталация за обработка на полимерни материали за изработване на машинни детайли“.

23-06-2016
„Стеалит Трейд” ООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна модулна инсталация за обработка на полимерни материали за изработване на машинни детайли“.

„Солар Вижън“ ООД, за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет:„Доставка, монтаж на технологично оборудване по обособени позиции“

23-06-2016
„Солар Вижън“ ООД, за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет:„Доставка, монтаж на технологично оборудване по обособени позиции“

"ТМ Технолоджи" АД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на Цифрова шлайф машина 1брой“

23-06-2016
"ТМ Технолоджи" АД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на Цифрова шлайф машина 1брой“

”Керамична къща Стралджа" OOД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на автоматизирана инсталация за опаковане на керемиди“

23-06-2016
”Керамична къща Стралджа" OOД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на автоматизирана инсталация за опаковане на керемиди“

„Нет-Сърф.Нет“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи"

23-06-2016
„Нет-Сърф.Нет“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи"

„ДИА СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по две обособени позиции

23-06-2016
„ДИА СОЛЮШЪНС“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по две обособени позиции

„Стеалит“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за прилозини масла и газ”

23-06-2016
„Стеалит“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за прилозини масла и газ”

”КАМТ" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка на оборудване: Плотер 1 брой.

22-06-2016
”КАМТ" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка на оборудване: Плотер 1 брой.

НЕДИ СТИЛ” ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 3 Д ПРИНТЕР, ЛАЗЕР МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ, ЩПИЦ МАШИНА, ОПЪВАЛКА, ЦЕПАЧНА МАШИНА, ТУНЕЛНА”

22-06-2016
НЕДИ СТИЛ” ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 3 Д ПРИНТЕР, ЛАЗЕР МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ, ЩПИЦ МАШИНА, ОПЪВАЛКА, ЦЕПАЧНА МАШИНА, ТУНЕЛНА”

"ГИП" ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА", С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА,ИЗГРАЖДАНЕ,МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И СОФТУЕР

22-06-2016
"ГИП" ЕООД, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА", С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА,ИЗГРАЖДАНЕ,МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ И СОФТУЕР

“Скиллайн Бизнес Сълюшънс“ ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка и имплементиране на Обособена позиция 1: Софтуер за превенция на онкологични заболявания и Обособена позиция 2: Сървър“.

22-06-2016
“Скиллайн Бизнес Сълюшънс“ ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка и имплементиране на Обособена позиция 1: Софтуер за превенция на онкологични заболявания и Обособена позиция 2: Сървър“.

"АЙ ТИ ДИ Системс" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана", с предмет: „Закупуване на 1 бр. Лентоотрезна машина, 1 бр. Машина за плазмено рязане с ЦПУ и 1 бр. Електрохидравличен абкант“

21-06-2016
"АЙ ТИ ДИ Системс" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана", с предмет: „Закупуване на 1 бр. Лентоотрезна машина, 1 бр. Машина за плазмено рязане с ЦПУ и 1 бр. Електрохидравличен абкант“

Сигнализация” ООД,документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Високотехнологична линия за производство на термопластична маркировка с интегрирана софтуерна система за управление на производствения процес – 1 бр"

21-06-2016
Сигнализация” ООД,документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Високотехнологична линия за производство на термопластична маркировка с интегрирана софтуерна система за управление на производствения процес – 1 бр"

„ПРОЛИФТ" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на 3 дълготрайни материални активи, разделени в 2 обособени позиции“

21-06-2016
„ПРОЛИФТ" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Закупуване на 3 дълготрайни материални активи, разделени в 2 обособени позиции“

"Извор-П" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "Извор-П" ООД"

20-06-2016
"Извор-П" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за подобряване на производствения процес на "Извор-П" ООД"

"Врънгови" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции“

20-06-2016
"Врънгови" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции“

"Врънгови" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на мостов едногредов кран с товароподемност Q=5 т и Lk=10,50 м – 1 бр.“

20-06-2016
"Врънгови" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка и монтаж на мостов едногредов кран с товароподемност Q=5 т и Lk=10,50 м – 1 бр.“

„Астра Агро“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции“

20-06-2016
„Астра Агро“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по обособени позиции“

„КАЛИНОВИ КОНСУЛТ“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции“

20-06-2016
„КАЛИНОВИ КОНСУЛТ“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции“

"БОРОЛА" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“

20-06-2016
"БОРОЛА" ООД, тръжна документация за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“

„ДЕВИЖЪН“ ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по 2 обособени позиции"

17-06-2016
„ДЕВИЖЪН“ ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по 2 обособени позиции"

„Маус ПС“ ЕООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 броя ДМА"

17-06-2016
„Маус ПС“ ЕООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 броя ДМА"

"НИНАХИМ" ЕООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет:Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА

17-06-2016
"НИНАХИМ" ЕООД, тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана, с предмет:Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА

"СИС ЕМ" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 броя "Адаптив медия стриймър"

17-06-2016
"СИС ЕМ" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 5 броя "Адаптив медия стриймър"

"Термохран-инженеринг" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на машини“

17-06-2016
"Термохран-инженеринг" АД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на машини“

„Персенк Инвест” ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Закупуване на модулна трошачно-пресевна инсталация

16-06-2016
„Персенк Инвест” ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Закупуване на модулна трошачно-пресевна инсталация

"Нетроникс" ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции

16-06-2016
"Нетроникс" ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по обособени позиции

„А ДЕЙТА ПРО“ ООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1294-C01, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обраб

16-06-2016
„А ДЕЙТА ПРО“ ООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1294-C01, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на интегрирана многослойна платформа като универсална среда за обраб

УЗО" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител ", с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с една обособена позиция”

16-06-2016
УЗО" ООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител ", с предмет:„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с една обособена позиция”

"БУЛМАГ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвжедане в експлоатация на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по 2 обособени позиции"

16-06-2016
"БУЛМАГ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвжедане в експлоатация на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, по 2 обособени позиции"

Марисан и Колев АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции“

15-06-2016
Марисан и Колев АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции“

ТЕЛЕПОИНТ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по обособени позиции“

15-06-2016
ТЕЛЕПОИНТ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по обособени позиции“

"Туна Деним" ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на шивашко оборудване по 8 обособени позиции"

14-06-2016
"Туна Деним" ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на шивашко оборудване по 8 обособени позиции"

„ВИДЕОСАТ 21 ВЕК“ ООД, документация за процедура за избор с публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за пренос на данни и сигнали - 1 бр."

14-06-2016
„ВИДЕОСАТ 21 ВЕК“ ООД, документация за процедура за избор с публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за пренос на данни и сигнали - 1 бр."

„ДИАНИД“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по обособени позиции

13-06-2016
„ДИАНИД“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по обособени позиции

„ПЕРФОРМА" ЕООД по договор BG16RFOP002-2.001-0630-С01, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"„Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1

13-06-2016
„ПЕРФОРМА" ЕООД по договор BG16RFOP002-2.001-0630-С01, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"„Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1

"ФИЛПЛАСТ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"Доставката на производствено оборудване за "Филпласт" ООД"

13-06-2016
"ФИЛПЛАСТ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"Доставката на производствено оборудване за "Филпласт" ООД"

„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на машини и оборудване по 5 обособени позиции“

10-06-2016
„Евролан“ ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на машини и оборудване по 5 обособени позиции“

„Булмекс“ ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет “ДОСТАВКА НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ - 1 бр., АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА – 1 бр., ГАЗОКАР – 1 бр., ФИЛТЪР ЗА СИЛОЗ И КЛАПА ЗА СВРЪХНАЛЯГАНЕ– 2 бр., с 4 ОП

10-06-2016
„Булмекс“ ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет “ДОСТАВКА НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ - 1 бр., АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА – 1 бр., ГАЗОКАР – 1 бр., ФИЛТЪР ЗА СИЛОЗ И КЛАПА ЗА СВРЪХНАЛЯГАНЕ– 2 бр., с 4 ОП

"Нютон Денюб" ЕООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за подобряване на производствения капацитет на "Нютон Денюб" ЕООД по три обособени позиции

10-06-2016
"Нютон Денюб" ЕООД, документацията за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за подобряване на производствения капацитет на "Нютон Денюб" ЕООД по три обособени позиции

„Прайс Интернешънъл“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер по проект „Стъпка напред“ с 2 обособени позиции”

10-06-2016
„Прайс Интернешънъл“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер по проект „Стъпка напред“ с 2 обособени позиции”

"ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана технологична линия за пресоване на слепени паркетни плочи"

10-06-2016
"ЕМКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана технологична линия за пресоване на слепени паркетни плочи"

„БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя технологични линии

10-06-2016
„БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана“, с предмет:"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 броя технологични линии

"ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА

10-06-2016
"ЕЛЕКТРОСТАРТ" АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на оборудване - 5 бр. ДМА

"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация с предмет „Закупуване на система за роботизирано заваряване 1 брой“

10-06-2016
"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация с предмет „Закупуване на система за роботизирано заваряване 1 брой“

Де и Ви Комерс АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет Закупуване на заваръчен робот- 2 броя от един вид

10-06-2016
Де и Ви Комерс АД, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет Закупуване на заваръчен робот- 2 броя от един вид

ОПТЕКСИМ АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител , с предмет: „Доставка на комплексно оборудване за нанасяне на покритие на фотокатодния възел на електронна тръба с последващо затваряне и херметизация на същата в условията на ви

10-06-2016
ОПТЕКСИМ АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1054-C01., с предмет: „Доставка на комплексно оборудване за нанасяне на покритие на фотокатодния възел на електронна тръба с последващо затваряне и херме

"Мони 83" ООД ,тръжна документация за провеждане на процедура чрез "избор с публична покана" с предмет:"Доставка на електро-хидравличен абкант."

10-06-2016
"Мони 83" ООД ,тръжна документация за провеждане на процедура чрез "избор с публична покана" с предмет:"Доставка на електро-хидравличен абкант."

„Спортал.БГ“ АД, документация за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ДМА и ДНМА по три обособени позиции"

09-06-2016
„Спортал.БГ“ АД, документация за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на ДМА и ДНМА по три обособени позиции"

„МЕГАЛУКС“ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за „МЕГАЛУКС“ ООД по две обособени позиции"

09-06-2016
„МЕГАЛУКС“ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване за „МЕГАЛУКС“ ООД по две обособени позиции"

"Тераком" ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет: "Доставка на машини по две обособени позиции"

09-06-2016
"Тераком" ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет: "Доставка на машини по две обособени позиции"

„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1059-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на оборудване и специализиран софтуер"

09-06-2016
„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1059-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на оборудване и специализиран софтуер"

"Сиела Норма“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: Сторидж – устройство за управление и съхранение на данни - 1 бр., Суичове за сториджа - 2 бр.

09-06-2016
"Сиела Норма“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на: Сторидж – устройство за управление и съхранение на данни - 1 бр., Суичове за сториджа - 2 бр.

"Абати" АД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Разработка, доставка и инсталиране на хелп-деск система".

09-06-2016
"Абати" АД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Разработка, доставка и инсталиране на хелп-деск система".

"Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис" ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции"

08-06-2016
"Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис" ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет „Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции"

ЗАВН - ДОБРИЧ АД, документи за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана с предмет: „Закупуване на 4 броя дълготрайни материални активи"

08-06-2016
ЗАВН - ДОБРИЧ АД, документи за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана с предмет: „Закупуване на 4 броя дълготрайни материални активи"

„Родина Хасково АД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1029-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, спредмет: Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина,един брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един

08-06-2016
„Родина Хасково АД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1029-C01, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, спредмет: Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина,един брой CNC контролирана хидравлична гилотина и един

ИМПАЛА ООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0009-C01/23.12.2015 г.,документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на високопроизводително технологично оборудване за производство на мебели, с обособени позиции

08-06-2016
ИМПАЛА ООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0009-C01/23.12.2015 г.,документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на високопроизводително технологично оборудване за производство на мебели, с обособени позиции

"АМЕТ“ ООД, Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана, с предмет:Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:Автомат за насищане на печатни платки, Конвекционна пещ, Инспекционен стерео микроскоп, Машина за миене на платки-об.п. 1

08-06-2016
"АМЕТ“ ООД, Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана, с предмет:Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:Автомат за насищане на печатни платки, Конвекционна пещ, Инспекционен стерео микроскоп, Машина за миене на платки-об.п. 1

„РИТА ПЛАСТ АГРО“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане вексплоатация на оборудване"

07-06-2016
„РИТА ПЛАСТ АГРО“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане вексплоатация на оборудване"

„Ником 65” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Ником 65” ЕООД с две обособени позиции"

07-06-2016
„Ником 65” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Ником 65” ЕООД с две обособени позиции"

„ПИ ЕН ДЖИ 1962“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за обработка на текстил с три обособени позиции"

07-06-2016
„ПИ ЕН ДЖИ 1962“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за обработка на текстил с три обособени позиции"

„СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване с 3 обособени позиции"

07-06-2016
„СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване с 3 обособени позиции"

„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД (ЦЕРБ), документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване – импулсна система за тестване на напрежение за по

07-06-2016
„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД (ЦЕРБ), документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване – импулсна система за тестване на напрежение за по

ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Струг - 1 брой и Вертикален обработващ център – 1 брой

07-06-2016
ТИТАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Струг - 1 брой и Вертикален обработващ център – 1 брой

"Интернет корпорейтед нетуъркс" ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по 2 обособени позиции"

07-06-2016
"Интернет корпорейтед нетуъркс" ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо ДМА, и на софтуер, представляващ ДНА, по 2 обособени позиции"

„Подемкран“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи по 5 обособени позиции"

07-06-2016
„Подемкран“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи по 5 обособени позиции"

„Техномат-Меркурий“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на оборудване за производство на обувки в седем обособени позиции"

07-06-2016
„Техномат-Меркурий“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на оборудване за производство на обувки в седем обособени позиции"

АДИФАРМ ЕАД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по 4 обособени позиции"

07-06-2016
АДИФАРМ ЕАД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по 4 обособени позиции"

Хидросист ЕООД, документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет: "Доставка на 6 бр. щанци"

07-06-2016
Хидросист ЕООД, документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет: "Доставка на 6 бр. щанци"

"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на Лазерна измервателна система за метрологичен контрол - 1 брой“, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1117-C01.

07-06-2016
"TM-Tехнолоджи" АД, тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на Лазерна измервателна система за метрологичен контрол - 1 брой“, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1117-C01.

"ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по обособени позиции"

03-06-2016
"ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по обособени позиции"

"ТЕМЕНА ЛТД" ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, инсталиране и тестване на специализирано производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет и ескпортния потенциал на Темена ЛТД"

03-06-2016
"ТЕМЕНА ЛТД" ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, инсталиране и тестване на специализирано производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет и ескпортния потенциал на Темена ЛТД"

"Комак Медикал"ЕООД,Документацията е за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, включващи обособени позиции

03-06-2016
"Комак Медикал"ЕООД,Документацията е за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, включващи обособени позиции

„Екофол” АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комбинирана инсталация за производство на течни торове и суспензии”

03-06-2016
„Екофол” АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комбинирана инсталация за производство на течни торове и суспензии”

„БОННЕР“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка на производствено оборудване” по обособени позиции

03-06-2016
„БОННЕР“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана, с предмет: "Доставка на производствено оборудване” по обособени позиции

„ПЕРФОРМА" ЕООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: „Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1 брой Машина за цифрово рязане на гума“

03-06-2016
„ПЕРФОРМА" ЕООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител с публична покана, с предмет: „Закупуване на 1 брой Машина за лазерно рязане и маркиране, 1 брой Машина за огъване на стоманени ножове и 1 брой Машина за цифрово рязане на гума“

„МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ-КН“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на “Мерки и Теглилки-КН” ООД - Еталон на теглилка 1000 кг - 25 бр.“

02-06-2016
„МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ-КН“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на “Мерки и Теглилки-КН” ООД - Еталон на теглилка 1000 кг - 25 бр.“

"Химакс Фарма" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване"

02-06-2016
"Химакс Фарма" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване"

НИКОС ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на ДМА и ДНА - високотехнологично оборудване за производство на машини, съоръжения и автоматизирани технологични линии за млекопреработват

02-06-2016
НИКОС ХРАНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Закупуване на ДМА и ДНА - високотехнологично оборудване за производство на машини, съоръжения и автоматизирани технологични линии за млекопреработват

"Милкотестер" ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“ по три обособени позиции

01-06-2016
"Милкотестер" ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“ по три обособени позиции

"Симаро" ООД, документация за провеждане на процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка на Файбър лазер“

01-06-2016
"Симаро" ООД, документация за провеждане на процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка на Файбър лазер“

„Хидроникс“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Хидроникс” ЕООД с две обособени позиции

01-06-2016
„Хидроникс“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Хидроникс” ЕООД с две обособени позиции"

ЕКОФОЛ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 л.”

01-06-2016
ЕКОФОЛ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 л.”

“ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД“ с 2 ОП

01-06-2016
“ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на ДМА и ДНА по проект BG16RFOP002-2.001-1192-C01 „Повишаване на капацитета на “ЕТА - ЖЕЛЕВА” ЕООД“ с 2 ОП

„Крепежи България Трейдинг“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Автоматизирана линия за производство на болтове – 1 бр.“

01-06-2016
„Крепежи България Трейдинг“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка на оборудване Автоматизирана линия за производство на болтове – 1 бр.“

"ММ сервиз” ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Закупуване на 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси, 1 брой електромеханична гилотина с цифрово управление, 2 броя мостов кран, 1 бр

01-06-2016
"ММ сервиз” ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Закупуване на 1 брой абкант преса с ЦПУ управление по пет оси, 1 брой електромеханична гилотина с цифрово управление, 2 броя мостов кран, 1 бр

„БИО ФРЕШ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана складова система – 1 бр.“

01-06-2016
„БИО ФРЕШ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана складова система – 1 бр.“

ЕТ„Камен Калчев", документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: Хидравлична абкант преса със CNC управление – 1 брой, 3-осов позиционер с капацитет на натоварване

01-06-2016
ЕТ„Камен Калчев", документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет:„Доставка и въвеждане в експлоатация на следните машини представляващи ДМА: Хидравлична абкант преса със CNC управление – 1 брой, 3-осов позиционер с капацитет на натоварване

"ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и внедряване на специализиран софтуер за производство на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машинострои

01-06-2016
"ЛЕСТО ПРОДУКТ" ЕООД, документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и внедряване на специализиран софтуер за производство на повече метални компоненти с по-висока добавена стойност за световни машинострои

"Екоинженеринг 96“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравличен абкант“

01-06-2016
"Екоинженеринг 96“ ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на Хидравличен абкант“

„Никдим“ ООД, документация за провеждане на тръжна процедура, с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на композитни изолатори средно напрежение на базата на силиконов каучук - 1бр."

01-06-2016
„Никдим“ ООД, документация за провеждане на тръжна процедура, с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за производство на композитни изолатори средно напрежение на базата на силиконов каучук - 1бр."

МАШПРОЕКТ-94“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация по Обособени позиции:

31-05-2016
МАШПРОЕКТ-94“ ООД, тръжна документация за процедура за избор с публична покана с предмет: „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация по Обособени позиции

"Дина Комерс" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка на оборудване Файбър лазер“.

31-05-2016
"Дина Комерс" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка на оборудване Файбър лазер“.

„ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за обработване на листов материал за производство на асансьори и детайли

31-05-2016
„ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за обработване на листов материал за производство на асансьори и детайли

"МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ" АД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор и динамична регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни смес

31-05-2016
"МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ" АД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор и динамична регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни смес

„МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Екструдер за производство на фолио от полиетилен с ниска(LDPE) и висока плътност (HDPE)”.

31-05-2016
„МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Екструдер за производство на фолио от полиетилен с ниска(LDPE) и висока плътност (HDPE)”.

"Присое пак" АД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична поканар с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и машини по обособени позиции"

31-05-2016
"Присое пак" АД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична поканар с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и машини по обособени позиции"

"Теспом" АД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса“.

10-05-2016
"Теспом" АД, тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса“.

„М.В. Ломоносов“ ООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Закупуване и въвеждане в експлоатация /доставка, монтиране и първоначално изпитване/ в „М.В. Ломоносов“ ООД на машини".

10-05-2016
„М.В. Ломоносов“ ООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Закупуване и въвеждане в експлоатация /доставка, монтиране и първоначално изпитване/ в „М.В. Ломоносов“ ООД на машини".

"Метал Ин" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по обособени позиции:

10-05-2016
"Метал Ин" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: "Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на металообработващи машини по обособени позиции:

"Феникс Стоун Уъркс" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции"

14-04-2016
"Феникс Стоун Уъркс" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване по обособени позиции"

„АРАЙС” ООД, „Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и зако

23-03-2016
„АРАЙС” ООД, „Закупуване на дигитален кътер за кожа и синтетични материали, шпиц автомат програмируем хидравличен с независими трасьори и хидравлично-пневматичен автоматичен пат автомат с окомплектовка за странично залепване с термопластично лепило и зако

"ФАТ” ЕООД, „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия"

22-03-2016
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия".

Тръжна документация на бенефициент "Експрес Сервиз ООД" ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0968-C01

17-03-2016
Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за публикуване на 17.03.2016 г., с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Канален колоосен струг - 1бр."

Тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент „ВИАХИМ“ ЕООД, с предмет: „Закупуване на 1 бр. екструдер за трислойни фолиа“.

15-03-2016
Тръжна документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент „ВИАХИМ“ ЕООД, с предмет: „Закупуване на 1 бр. екструдер за трислойни фолиа“.

Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, на бенефициент „ПОЛИ КОРЕКТ” ЕООД, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Бояджийски робот с хартиена лента“.

15-03-2016
Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, на бенефициент „ПОЛИ КОРЕКТ” ЕООД, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Бояджийски робот с хартиена лента“. Определен е 7-дневен срок за събиране на оферти, а именн

Тръжна процедура от "Диков 90" ООД, с предмет: "Доставка, инсталиране, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване"

14-03-2016
Тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на бенефициент по договор №BG16RFOP002-2.001-0532-C01 - "Диков 90" ООД, с предмет: "Доставка, инсталиране, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудване"

„ВЕЛГА“ EООД, „Доставка на машини"

14-03-2016
тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент „ВЕЛГА“ EООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0029-C01.