Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Хидроникс“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Хидроникс” ЕООД с две обособени позиции

„Хидроникс“ ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка на оборудване за производствените нужди на „Хидроникс” ЕООД с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Машина за производство на уплътнения;

Обособена позиция 2 - Тръбонарезен универсален струг

Краен срок за събиране на оферти - 17.30 ч. на 08.06.2016 г.