Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Наръчник на Управляващия орган

Политиката за борба с измамите на УО


Със Заповед №РД-02-16-241/31.10.2022 г. на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 13) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.


Със Заповед №РД-16-87/14.03.2022 г. на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 11) Глава 10 "Администриране и докладване на нередности".


Със Заповед №-РД-16-1358/29.09.2021 г. на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 10) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.


Със Заповед №-РД-16-672/11.05.2021 г. на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 9) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.


Със Заповед №-РД-16-75/28.01.2020 г. на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 8) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.


Със Заповед №-РД-16-1181/28.06.2019 г. на  и. д. Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 7) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.


Със Заповед №-РД-16-1238/18.10.2018 г. на  Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 6) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.


Със Заповед № РД-16-313/20.03.2017 г. на И. д. Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 5). Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“. 


Със Заповед № РД-16-1282/29.09.2017 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 4). Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“. 


Със Заповед № РД-16-289/01.03.2017 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждаваНаръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 3)Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“. 


Със Заповед № РД-16-817/25.08.2016 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИ и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (вариант 2, версия август).