Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Техномат-Меркурий“ ЕООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на оборудване за производство на обувки в седем обособени позиции"

Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, на бенефициентпо ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0690-C01, „Техномат-Меркурий“ ЕООД, с предмет:

"Доставка на оборудване за производство на обувки в седем обособени позиции:

Обособена позиция 1: Шпиц автомат - 1 бр. и Пат автомат - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Активатор преди шпиц - 1 бр., Активатор преди пат - 1 бр., Машина за реактивиране на лепило - 1 бр. и Машина за шоково охлаждане - 1 бр.;

Обособена позиция 3: Машина за лазерно рязане и гравиране - 1 бр.;

Обособена позиция 4: Машина за разглаждане и очукване на опънатата на калъп обувка - 1 бр.;

Обособена позиция 5: Машина за оцветяване на ходила - 1 бр.;

Обособена позиция 6: Машина за коване на токове - 1 бр., Машина за очукване и оформяне на пети - 1 бр. и Машина за коригиране задната и странична част на обувката - 1 бр.

Обособена позиция 7: Машина за разглаждане на кончове - 1 бр.

 

Определен е 10 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 16.06.2016г.