Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ФИЛПЛАСТ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"Доставката на производствено оборудване за "Филпласт" ООД"

"ФИЛПЛАСТ" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" на, с предмет:"Доставката на производствено оборудване за "Филпласт" ООД

-      Трикоординатна измервателна машина - 1 бр.

-      Високо-скоростен вертикален обработващ център с ЦПУ (3+2 оси) - 1 бр.

-      Шприцавтомат - 2 бр.

-      Централна система за захранване с пластмасов материал на 3 машини - 1 комплект

-      Софтуерна система за проектиране и производство на матрици и електроди - 1 бр."

 

Срок за подаване на оферти: 20.06.2016 г., 17:00 часа.