Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Химакс Фарма" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване"

"Химакс Фарма" ЕООД, тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фармацевтично оборудване:

Обособена позиция 1: Автоматична линия за първична и вторична опаковка на течни дозирани форми – 1 брой;

Обособена позиция 2 – Сашет машина – 1 брой

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 10.06.2016 г.