Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ТЕМЕНА ЛТД" ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, инсталиране и тестване на специализирано производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет и ескпортния потенциал на Темена ЛТД"

"ТЕМЕНА ЛТД" ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана", с предмет: "Доставка, инсталиране и тестване на специализирано производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет и ескпортния потенциал на Темена ЛТД".

 

Срок за подаване на оферти: 10.06.2016 г., 18:00 часа.