Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД (ЦЕРБ), документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване – импулсна система за тестване на напрежение за по

„ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА“ ЕАД (ЦЕРБ), документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване – импулсна система за тестване на напрежение за повишаване на производствения капацитет в ЦЕРБ ЕАД“.

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, до 14.06.2016 г., 17.00 часа