Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„М.В. Ломоносов“ ООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Закупуване и въвеждане в експлоатация /доставка, монтиране и първоначално изпитване/ в „М.В. Ломоносов“ ООД на машини".

„М.В. Ломоносов“ ООД, тръжна документация за процедура за избор на изпълнител, с предмет:„Закупуване и въвеждане в експлоатация /доставка, монтиране и първоначално изпитване/ в „М.В. Ломоносов“ ООД на машини, както следва:

1. Хидравлична преса – 1 брой;

2. Нишкова ерозийна машина с ЦПУ и пет работни оси – 1 брой;

3. Автоматизирана линия за механична обработка на метална лента 60/600 kN/ ton – 1 брой;

4. Автоматизирана линия за механична обработка на метална лента 100/1000 kN/ ton – 1 брой;

5. Хидравлична гилотина – 1 брой;

6. Тръбоогъваща машина без дорник – 1 брой“ съответства на документацията, одобрена от УО.

 

Определен е 8 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 16.00 ч. на 18.05.2016 г.