Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финансиране и Списъци с резервните проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

01-12-2020
От включените в оценка общо 1892 бр. проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 1703 бр., на обща стойност 233 645 650.49 лева/ 119 461 124.17 евро

УО на ОПИК публикува Видео - ръководство за отчитане на сключени договори в ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

04-11-2020
Видео - ръководство за отчитане на сключени договори в ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.