Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

АКТУАЛИЗИРАНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА АДПБФП ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с отчитането на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и изменението на шаблон за зареждане на финансов отчет публикуваме актуализирана Инструкция за бенефициентите относно отчитането на АДПБФП.

Обръщаме внимание, че подадените към настоящия момент отчети не е нужно да бъдат коригирани във връзка с публикуваната актуализация.