Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ПРЕДВИЖДА ДА ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Поради изключително големия обществен интерес към процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, eкипът на Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс за процедурата. След няколко дни, въз основа на направен анализ, Министерство на икономиката ще може да обяви стойността на допълнителните средства.

Актуалната информация към 18.30 часа - броят на постъпилите проектни предложения е 12 787 на обща стойност 106 597 095 лв.