Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СТАРТИРАХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

„Подобряването на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление на големите предприятия в България ще доведе до повишаване на техния капацитет и до постигане на по-устойчив растеж, както на ниво отделни производствени предприятия, така и за икономиката като цяло. Това е резултатът, който се очаква от подкрепата по процедурата за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. С тези думи Калин Маринов, заместник главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към министерство на икономиката, откри първия от поредицата информационни дни в страната. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и София.

 

Пред заинтересованите страни във Варна, които присъстваха в залата, бяха представени основните моменти от процедурата, както и етапите на оценка и последващото изпълнение на проектите. Беше обърнато внимание на основните разлики между тази процедура и процедурата „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, която понастоящем е в процес на оценка.

На отворения за посещение информационен ден присъстваха представители на големи предприятия и енергийни одитори от Варна, Шумен, Русе и региона, които поставиха конкретни казуси по проектите, които подготвят.

На 17 февруари 2017 г., от 10.00 часа, в залата на община Велико Търново ще се проведе информационен ден за заинтересованите лица от Велико Търново и региона.