Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари  до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.

Предложенията и коментарите по публикуваните документи могат да се изпращат на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg .