Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки

С цел законосъобразното провеждане на процедурите за избор на изпълнител по административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Ви уведомяваме, че на Интернет страницата на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз може да намерите анализи на често срещаните нередности, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени от Одитния орган, които е необходимо да съблюдавате

http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/25