Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

С оглед оптимизиране на процеса по верификация на разходите, УО на ОПИК публикува

13-10-2021
Указания към бенефициентите за избягване на често допускани грешки при отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

24-09-2021
Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд и Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК

Виж всички

Актуални процедури

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти