Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Минали събития

Конкурентноспособни ли сме спрямо държавите от Европейския Съюз, интервю на г-жа Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката

2017-06-28 10:15:00
Участие на г-жа Ивелина Пенева, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., в предаването „Резонанс“

Официално връчване на сключени договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

2017-01-20 10:30:00
Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

2017-01-10 10:00:00
СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ пред енергийни одитори

2016-06-30 10:00:00
Информационен ден за представяне на процедура „Енергийна ефективност за МСП“ пред енергийни одитори

Обучение за бенефициенти и официално връчване на договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

2016-06-28 10:00:00
Обучение за бенефициенти и официално връчване на договори по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Информационни дни за представяне на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

2016-06-21 10:00:00
УО на ОПИК продължава с Информационните дни за представянето на процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

2016-06-13 10:00:00
Информационни дни за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПОДПИСАНИ В РАМКИТЕ НА ТРЕТИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ПО ОПИК 2014-2020 И ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

2016-04-15 10:00:00
Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните по третия краен срок договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкур

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПОДПИСАНИ В РАМКИТЕ НА ВТОРИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ПО ОПИК 2014-2020 И ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

2016-02-15 10:00:00
Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Информационен ден по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" в гр. Враца

2016-02-08 10:00:00
Информационен ден по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" в гр. Враца

Инфо дни за отваряне на първата процедура по ОПИК 2014-2020 (линк)

2015-05-12 00:00:00
ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“