Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Успешни проекти

ПРОЕКТ "РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНИ ТИТАНИЕВИ ИМПЛАНТИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ.”

ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ МЕТОД ПРОЦЕС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕРГОНОМИЧНА ШИНА ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ НА КРАЙНИК“

ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНО СГЛОБЯЕМО ЛЕГЛО“

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНО РЕЛЕ, РАБОТЕЩО ПО СТАНДАРТ IEEE 802.11”

ПРОЕКТ „РАЗШИРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА „ПОЛИГРУП“ ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ  НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА  „КАМТ“ АД

ПРОЕКТ "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА "ДEKKO" ЕООД"

ПРОЕКТ  ПОДОБРЯВАНЕ  НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ КАПАЦИТЕТ НА  „МИБУ 17“ ЕООД

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА „СТАНИ – 89“ ООД“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА "АРТЕМИС" ООД С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В "ХЕЛИКС ПРЕС" ЕООД“

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА "КРЕС-Д" ЕООД“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНТЕХНА АД“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ТОСИТА АД, ГР. РУСЕ“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В ПРЕДСЕДНИК ЕООД“

ПРОЕКТ „ЕЛКОТЕХ-СИНХРОН ООД С НОВ СТОПАНСКИ ОБЕКТ“

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗНОСА НА ГЕНЕЗИС ЛАБОРАТОРИИ ООД

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТКА НА ПРОБИОТИЧЕН ПРЕПАРАТ, СЪДЪРЖАЩ БИОАКТИВНИ ПЕПТИДИ С АНТИХИПЕРТОНИЧЕН И ИМУНОРЕГУЛАТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И БЪЛГАРСКИ МЛЕЧНОКИСЕЛИ БАКТЕРИИ С БЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ СРЕЩУ ВИСОКИЯ ХОЛЕСТЕРОЛ И С АНТИИНФЛАМАТОРНА АКТИВНОСТ“ 

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ПРИЛОЖЕНИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В СФЕРАТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО, ИЗПОЛЗВАЩО ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ (VR)“

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ И КОНСТРУКЦИИ И ОЦЕНКА НА МЕХАНИЧНОТО ИМ НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ“

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА „МАК – МИЛЧО И АНЕТА КАЛЕНОВИ“ ООД ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И КАПАЦИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ В "КЛАСИК МЕТАЛ" ЕООД“

ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ВЪВ ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД”

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В "ТАФПРИНТ" ООД, ЧРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ”

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА ОТДЕЛЯНИТЕ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ НА „СКАТ ОЙЛ“ ЕООД ПОСРЕДСТВОМ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВА МАШИНА ЗА ЩАНЦОВАНЕ” 

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ-ИЗ АД“

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА „ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД”

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В ТИВЕКС ООД”

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АБ-ТЕРМ ООД”

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В БЕСТИЯ ПЕТ ЕООД”

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В ХАРДТЕХ ООД”

ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОТЛЕНСКИ КИЛИМИ” 

ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“