Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №17 - 19/04/2022

Отговори на въпроси по процедурата от №18 до №45 - 21/04/2022

Отговори на въпроси по процедурата от №46 до №88 - 28/04/2022

Отговори на въпроси по процедурата от №89 до №103 - 29/04/2022

Отговори на въпроси по процедурата от №104 до №116 - 04/05/2022

Отговори на въпроси по процедурата от №117 до №129 - 10/05/2022

Отговори на въпроси по процедурата от №130 до №138 - 12/05/2022