Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Възражения и жалби

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Възражения и жалби" може да споделяте Вашите възражения/жалби, свързани с ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката. В Управляващия орган са определени служители, които ще разгледат изпратените от Вас възражения и жалби, свързани с кандидатстването и изпълнението на проекти по Оперативната програма.

Свържете се с нас с:


Име
Email
Телефон
Съобщение:
Сигналът е изпратен успешно!