Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедури

Процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”

Стартира:
08-07-2022
В оценка:
09-09-2022
Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент Прочети повече

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Стартира:
12-04-2022
В оценка:
24-05-2022
Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г. Прочети повече

Последни новини

Няма новини за показване