Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Отговори на въпроси по процедурата от №1 до №2

Отговори на въпроси по процедурата от №3 до №5

Отговори на въпроси по процедурата от №6 до №13

Отговори на въпроси по процедурата от №14 до №15

Отговори на въпроси по процедурата от №16 до №21

Отговори на въпроси по процедурата от №22 до №26

Отговори на въпроси по процедурата от №27 до №35

Отговори на въпроси по процедурата от №36 до №47

Отговори на въпроси по процедурата от №48 до №49

Отговори на въпроси по процедурата от №50 до №55

Отговори на въпроси по процедурата от №56 до №57

Отговор на въпрос по процедурата №58

Отговор на въпрос по процедурата №59

Отговори на въпроси по процедурата №60 и № 61 

Отговори на въпроси по процедурата №62 и № 63

Отговор на въпрос по процедурата №64

Отговори на въпроси по процедурата №65-№67

Отговори на въпроси по процедурата №68-№69

Отговори на въпроси по процедурата №70 - №72

Отговори на въпроси по процедурата № 73 - №75

Отговори на въпроси по процедурата № 76 - №80