Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Подбор на проекти и техническа помощ“

Отдел "Подбор на проекти и Техническа помощ"

Владимир Вълчев - началник отдел

тел: 02 9329 220 

v.valchev@mi.government.bg

 

СЕКТОРИ

Подбор на проекти

Техническа помощ