Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Въпроси и отговори по процедурата от № 1 до № 2

Въпроси и отговори по процедурата от № 3 до № 7

Въпроси и отговори по процедурата от № 8 до № 11

Въпроси и отговори по процедурата от № 12 до № 15

Въпроси и отговори по процедурата от № 16 до № 19

Въпроси и отговори по процедурата от № 20 до № 23 

Въпроси и отговори по процедурата от № 24 до № 30 

Въпроси и отговори по процедурата № 26 - допълнен

Въпроси и отговори по процедурата от № 31 до № 33

Въпроси и отговори по процедурата от № 34 до № 38

Въпроси и отговори по процедурата от № 39 до № 43

Въпроси и отговори по процедурата от № 44 до № 48

Въпроси и отговори по процедурата от № 49 до № 53

Въпроси и отговори по процедурата от № 54 до № 61

Въпроси и отговори по процедурата от №62 до №64

Въпроси и отговори по процедурата от №65 до №67

Въпроси и отговори по процедурата от №68 до №73

Въпроси и отговори по процедурата от №74 до №78

Въпроси и отговори по процедурата от №79 до №84

Въпроси и отговори по процедурата от №85 до №94

Въпроси и отговори  по процедурата от №95 до №99

Въпроси и отговори  по процедурата от №100 до №104

Въпроси и отговори  по процедурата от №105 до №111

Въпроси и отговори  по процедурата от №112 до №117

Въпроси и отговори  по процедурата от №118 до №122

Въпроси и отговори  по процедурата от №123 до №124

Въпроси и отговори  по процедурата от №125 до №129

Въпроси и отговори по процедурата от №130 до №134

Въпроси и отговори по процедурата от №135 до №137

Въпроси и отговори по процедурата от №138 до №149

Въпроси и отговори по процедурата от №150 до №159