Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране от 20 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

15-01-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените оценителни сесии е 301 броя с общ одобрен размер на предоставената БФП – 2 350 759,63 лв.

142 проектни предложения за над 1,1 млн. лв. са одобрени за финансиране от 22 от 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

08-01-2021
Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените седем оценителни сесии е 142 бр. с общ одобрен размер на предоставената БФП – 1 139 339.53 лв.

На вниманието на микро- и малки предприятия, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедура BG16RFOP002-2.073„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

08-01-2021
УО на ОПИК обръща внимание на кандидатите, включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата, да проверяват регулярно по своя инициатива профила си в ИСУН 2020, чрез който е подадено проектното предложение.

Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

05-01-2021
Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати.

УО на ОПИК кани НАП да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от НАП.

04-01-2021
Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от НАП

На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки

21-12-2020
Въведени със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЯ ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

18-12-2020
Във връзка със стартиране на преоценката на 3 354 проектни предложения по процедурата, УО на ОПИК публикува Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г., Решение № РД-16-1446/18.12.2020 г. и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г.