Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

24-09-2021
Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд и Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК

УО на ОПИК предстои да изпрати покани до кандидатите, които ще бъдат подкрепени с осигурения допълнителен ресурс за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089

16-09-2021
Предстои стартиране на процеса по наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Инструкция за бенефициентите относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

09-09-2021
„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Покана за участие в обществено обсъждане на програма "Конкурентоспосбност и иновации в предприятията" 2021-2027

02-09-2021
С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom.

Виж всички

Актуални процедури

672322191.10

Евро договорени средства

222560000.00

Евро изплатени средства

1460

Подкрепени предприятия

431

Успешно приключени проекти