Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

2 850 000,00 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец април и май 2022 г. по процедура BG16RFOP002-2.089

11-05-2022
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

Виж всички

Актуални процедури

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

1639200000.00

Евро договорени средства

1153990000.00

Евро изплатени средства

33421

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти