Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Стартират информационни дни за представяне на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

28-07-2022
Кампанията ще се проведе в периода от 2 август 2022 г. до 16 август 2022 г.

МИР обявява процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

22-07-2022
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Виж всички

Актуални процедури

Процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”

Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

1639200000.00

Евро договорени средства

1153990000.00

Евро изплатени средства

33421

Подкрепени предприятия

31845

Успешно приключени проекти